Bersatu merupakan tema hari kemerdekaan bagi tahun 1988 dan 1989. Keranamu Malaysia adalah tema hari kebangsaan dari tahun 2000 sehingga 2006. Tahun ini bersempena ulangtahun kemerdekaan ke 50 temanya ialah Malaysiaku Gemilang. Sebenarnya tema hari kebangsaan ini mula diperkenalkan mulai tahun 1970 …. baca seterusnya.